banner leden

 

 

ledenwerfactie

 

Ledenwervingsactie. Kijk hier voor meer informatie.


Lidmaatschap

 

Aanmelden van nieuwe leden kan bij de ledenadministratie (Daniëlle Toelen, ledenadministratie@tvgemonde.nl) van de vereniging. Een inschrijfformulier kan alleen aangevraagd worden bij de ledenadministratie. 

De ledenadministratie zal u vervolgens aanmelden bij de KNLTB. Zij ontvangt dan uw pasje en deze kunt u dan ophalen. Eens per jaar wordt er een avond georganiseerd in de kantine ( eerste week april, bij start van het nieuwe seizoen) waar u het pasje voor het nieuwe jaar op kunt halen en tevens uw bardiensten door kunt geven. De datum wordt via website en mail kenbaar gemaakt.

 

Beëindiging van het lidmaatschap kan via een schriftelijke afmelding of per mail bij de ledenadministratie (Daniëlle Toelen, ledenadministratie@tvgemonde.nl) en dient te gebeuren vóór 1 december van het komende lidmaatschapjaar. Bij opzegging vanaf 15 januari tot 31 maart worden de bondskosten voor het nieuwe seizoen (€ 25,00) in rekening gebracht. Opzegging na 31 maart houdt in dat het lidmaatschap automatisch met één jaar worden verlengd.
(De bulkrun voor de pasjes wordt door de KNLTB gedraaid op 1 februari. Die gaat dan naar de drukker. De drukker heeft dan een week of drie nodig om deze bulkrun aan te maken. De verzending van de bulkrun vindt dan plaats van eind februari tot begin maart.)


Bij verhuizingen en/of andere mutaties schriftelijk of via email doorgeven aan de ledenadministratie en penningmeester (Marc Backus, penningmeester@tvgemonde.nl ) zo kunnen wij ons ledenbestand up to date houden.


Contributie

 

Contributie is vastgesteld op de onderstaande bedragen:

 

Inschrijfgeld eenmalig:   Senioren   11,50   (vanaf 18 jaar)
    Junioren   4,50   (tot 18 jaar)
               
Contributie bedraagt voor:   Senioren   110,00   (vanaf 24 jaar)
    Jongeren   75,00   (18 tot 23 jaar)
    Junioren   50,00   (vanaf 14 jaar tot 18 jaar)
    Minioren   35,00   (tot 13 jaar)
    Gezinsabonnement   260,00   (2 ouders met 2
kinderen tot 18 jaar)
    65 plus abonnement   50,00  

speeltijden op daluren excl. 

              competitie-, en trainingsuren
              en de woensdagmiddagen)
               
Voorschot bardienst: alleen      senioren   40,00   (per seniorlid op jaarbasis)
               

 
Rekeningnummer.

 

De vereniging heeft het volgende bankrekeningnummer: NL22 RABO 0116206047