banner leden

 

 

 

Lidmaatschap

 

Aanmelden van nieuwe leden kan bij de ledenadministratie (Karen van Lith, ledenadministratie@tvgemonde.nl) van de vereniging. Een inschrijfformulier kan alleen aangevraagd worden bij de ledenadministratie. De ledenadministratie zal u vervolgens aanmelden bij de KNLTB. Zij ontvangt dan uw pasje en deze kunt u dan ophalen.

Beëindiging van het lidmaatschap kan via een schriftelijke afmelding of per mail bij de ledenadministratie (Karen van Lith, ledenadministratie@tvgemonde.nl) en dient te gebeuren vóór 1 december van het komende lidmaatschapjaar. Bij opzegging vanaf 15 januari tot 31 maart worden de bondskosten voor het nieuwe seizoen (€ 25,00) in rekening gebracht. Opzegging na 31 maart houdt in dat het lidmaatschap automatisch met één jaar worden verlengd.Bij verhuizingen en/of andere mutaties schriftelijk of via email doorgeven aan de ledenadministratie en penningmeester (Marc Backus, penningmeester@tvgemonde.nl ) zo kunnen wij ons ledenbestand up to date houden.


Contributie

 

Contributie is vastgesteld op de onderstaande bedragen:

 

Inschrijfgeld eenmalig:   Senioren   11,50   (vanaf 18 jaar)
    Junioren   4,50   (tot 18 jaar)
               
Contributie bedraagt voor:   Senioren   110,00   (vanaf 24 jaar)
    Jongeren   75,00   (18 tot 23 jaar)
    Junioren   50,00   (vanaf 14 jaar tot 18 jaar)
    Minioren   35,00   (tot 13 jaar)
    Gezinsabonnement   260,00   (2 ouders met 2
kinderen tot 18 jaar)
    65 plus abonnement   50,00  

speeltijden op daluren excl. 

              competitie-, en trainingsuren
              en de woensdagmiddagen)
               
Voorschot bardienst: alleen      senioren   40,00   (per seniorlid op jaarbasis)
               

 
Rekeningnummer.

 

De vereniging heeft het volgende bankrekeningnummer: NL22 RABO 0116 2060 47